Umgås med vänner i stället för att shoppa!

 Black Friday skapades för att vi ska köpa saker vi annars skulle inte ha köpt – saker vi inte behöver. Men allt vi köper ger ett koldioxidavtryck.

Det betyder att koldioxid släpps ut till atmosfären så väl när produkten tillverkas som när den transporteras till affären där du handlar den. Koldioxiden vi släpper ut i atmosfären orsaker global uppvärmning som är ett existentiellt hot – vilket innebär att djurarter dör.

“Black Friday” kommer samtidigt som Global Carbon Project i samarbete med University of East Anglia och Future Earth beräknat att utsläppet från fossila bränslen ökade med 2 procent förra året. Den ökningen leder till att koldioxidmängden i atmosfären stiger ännu snabbare.

Koldioxid är en luftförorening som blir kvar i atmosfären i hundratals eller tusentals år. Den orsaker stigande temperaturer, förändrade nederbördsmönstrar, att torka, värmebölja och kraftiga oväder blir allt vanligare, stigande havsnivåer och att Artkis havsis försvinner.

Så gör något annat än att shoppa på “Black Friday”! Umgås med vänner, familj och ha kul tillsammans!

Vänskap är koldioxidneutralt och skapar till skillnad från prylar glädje till skillnad. Vet att koldioxiden du släppt inte ut i atmosfären denna fredag är en del av lösningen. Tillsammans kan vi göra skillnad.

-Alasdair Skelton, insändare i Dagens Nyheter