Endast ett jämlikt samhälle får oss att inte vara rädda

När människor hotas med försämrade villkor vid arbetslöshet eller sjukdom blir de rädda och tysta. När barnens skola, apoteket, arbetsförmedlingen och vårdcentralen läggs ned tappar de tron till samhället. De tappar tron att politiken kan göra skillnad. De orkar inte protestera, trots att de vet att jämlika samhällen är det bästa argumentet mot nyliberalismen. De orkar inte strida mot att privata kapitalister skor sig på barnens skola eller vårdcentral.

Istället lyssnar man till de som har enkla lösningar på svåra problem; Sänk skatten! Försämra tryggheten för arbetare! Stäng gränserna! Skyll allt på invandrare och flyktingar!

Vi inom Byggnads GävleDala vet att det finns en annan lösning! Vi är övertygade om att vi tillsammans kan förändra landet till det bättre. Skolorna ska inte vara privata, barnen ska mötas där de bor och vinsterna ska gå tillbaka till verksamheten.

Vårdcentraler, arbetsförmedling och apotek ska drivas av samhället och finnas där människor bor. Skatt ska tas ut efter bärkraft och en gemensam välfärd ska komma medborgarna tillgodo vid behov.

Pensionerna ska man kunna leva på och barn som har det stökigt ska få styrning i tidig ålder. Endast ett jämlikt samhälle får oss att inte vara rädda.

-Kim Söderström, uttalande från Regionfullmäktige Byggnads GävleDala i DalaDemokraten