Trycket från Nato blev för stort

Regeringen skrev inte på FN:s konvention om att förbjuda kärnvapen. Trycket ifrån NATO länderna som handlade om att det skulle skada våra samarbeten blev för stort. En historisk chans för Sverige att ta ledningen i kampen för en värld utan vapen som kan förinta vår planet har gått förlorad. Sveriges internationella anseende hade kunnat ge en ordentlig skjuts åt konventionen.

Regeringen resonerade väldigt pragmatiskt kring beslutet att inte skriva under avtalet. Parlamentariska läget är knivigt och försvarsdepartementet har satt hårt tryck för att inte skriva under och värna sina relationer. I normalfallet köper jag pragmatiska argument, men ibland har frågor så betydande signalvärden och kräver ett mer visionärt förhållningssätt.

Detta är en sådan fråga. Vi har en situation i världen där kärnvapenstaterna går allt mer i riktningen mot att betrakta kärnvapen som ett vapen som kan användas i en väpnad konflikt istället för ett enbart avskräckande vapen. Sverige hade behövt ta ledningen för kampen mot en värld utan massförstörelsevapen.

-Hampus Engqvist, ledare i Sydöstran