Trumps utspel följer högerradikal logik

Trumps underliggande men tydliga hot om konfrontationer och våldsamheter fortsätter. Många tar det som bevis för att president Trump har blivit otillräknelig. Antingen som en följd av att hans ego inte kan ta ett nederlag. Eller också för att han i nederlagets stund har blivit ännu mer nyckfull än tidigare. Men det är varken ologiskt babbel eller nycker som styr USA:s president, varken nu eller under de senaste fyra årens hejdlösa utspel. Det tillhör i stället radikalhögers grundläggande strategi. Mönstren från 1930-talet är tydliga…

Steg ett: Utse en lätt identifierad grupp som skyldig till allt negativt. I nazistisk propaganda blev det de redan utsatta och stigmatiserade judarna… I Trumps USA var det från början latinamerikaner, därefter har gruppen sakta glidit över till att även utse svarta amerikaner som skyldiga till allt ont…

Steg två: Nästa steg är att förknippa den grupp som utpekats som ond och farlig med motståndare inom politiken, främst socialdemokrater och liberaler… I Trumps USA har antirasistorganisationer anklagats för vara styrda av Demokraterna som i sin tur anklagas för att vilja göra USA till en kommunistisk stat “som Venezuela” (jo, det är säkert, Trump har utslungat just den liknelsen).

Steg tre: Att ta kontrollen över medierna. En av de första attacker som Benito Mussolinis fascister genomförde i Italien var att slå till mot den socialistiska tidskriften Avanti! i en mordbrand där fyra journalister dödades… I USA har Trumps attacker mot “ljugande” journalister och talet om “Fake News” blivit vardagsmat.

Steg fyra: Ta kontroll över rättsväsendet är ett fjärde avgörande steg för ett nationalkonservativt maktövertagande… Så långt kom aldrig president Donald Trump. Men att forcera utnämningen av en ny domare i högsta domstolen var ett försök av Trump att öka sin kontroll över rättsapparaten. Hans många överklaganden av rösträkningen är också uppenbara försök att tvinga in politisk styrning av rättsväsendet…

Steg fem: En viktig ingrediens i extremhögerns maktövertagande är också att söndra och skrämma genom ökat våld. Det skedde vid extremhögerns maktövertagande i Spanien likväl som i Tyskland och Italien. Trump har ett flertal gånger riktat sig direkt till våldsverkare bland de egna anhängarna, med överslätande eller till och med uppmuntrande ord. När den 32-åriga juridikstudenten Heather Heyer blev överkörd och dödad av en vitmaktanhängare under en fredlig demonstration i Charlottesville 2017 ansåg Trump att båda sidor var lika skyldiga till hennes död. Våldet legitimerades.

Så Trump är inte alls nyckfull. Han följer en rak linje för att ta makten och behålla den, beprövad sedan länge av extremhögerns anhängare i en rad länder.

—Martin Klepke, ledare i Arbetet.