Det vi ser är slutet på ett herravälde

De igenbommade storstadsbutikerna, den kraftigt ökade efterfrågan på vapen och ammunition, demonstrationerna utanför rösträkningslokalerna och Trumps utropande av sig själv som segrare med begäran att rösträkningen skulle stoppas visar hur bräcklig den liberala demokratin blivit i USA…

Oavsett Joe Bidens vinst är mänskligheten på väg in i en “post-western” värld efter ett halvt årtusende av västligt herravälde. En asiatisk dominans är inte i sikte (ännu), utan snarare en bipolär värld, asiatisk och nordatlantisk. Utvecklingen är på väg, och IMF har redan erkänt Kina som världens största ekonomi efter köpkraft. De internationella ekonomiska organisationerna väntar sig att Kina om något årtionde blir störst också med växelkursmått… Kina är det enda land som hittills återhämtat sig ekonomiskt och socialt efter utbrottet. Medan USA i år väntas gå tillbaka med 4–5 procent och Västeuropa med 8–9, växer den kinesiska ekonomin 2020 med 2–3 procent och spås accelerera nästa år, enligt IMF. Nu när de stora folkrika asiatiska länderna; Kina, Indien, Indonesien, Vietnam med flera, börjat växa ekonomiskt och teknologiskt, kan deras inträde på världens stora scen inte stoppas. Västerlandet måste lära sig att behandla resten av världen som jämlikar…

Att fredligt lämna ifrån sig makten till en legitim annan har vuxit fram som en inhemsk demokratisk norm under ett sekel, men har nu plötsligt ifrågasatts i USA. Att acceptera en radikal maktväxling utomlands har aldrig ingått i den amerikanska diplomatins regelbok, utan har berott på inställningen till USA…

För världens klimat hade en Trumpseger varit en katastrof. Biden är en konventionell amerikansk politiker som stött USA:s krig i Mellanöstern, “Israelvän”, antirysk och numera också antikinesisk. Han kommer till makten med – förutom pengar från Wall Street – stöd av USA:s “djupa stat” av spioner och säkerhetspolitiskt etablissemang, med dess traditioner från det kalla kriget. Som uppdaterad konventionell politiker är han inte okunnig och okänslig för klimatrörelsen. Men att avvärja en klimatkatastrof för planeten och mänskligheten kräver ett samarbetsengagemang mellan världens stormakter.

Något sådant kan inte spåras hos Biden, och inte heller i USA:s senat. För att driva fram ett gemensamt planetariskt ansvar för klimat och miljö krävs en mycket stark klimatrörelse som också är en fredsrörelse…

—Göran Therborn, kulturartikel i Aftonbladet.