Trädplantagen skapar monokultur och är motsatsen till hållbarhet

Snön glittrar i träden. Renhjorden flyter sakta fram genom landskapet, efter välbekanta flyttstråk, som renen vandrat sedan inlandsisen smälte bort. Plötsligt tornar en vägg av likformade barrträd, planterade i täta rader, upp sig framför renhjorden. En barriär av ett främmande trädslag som skär genom landskapet. Renarna viker åt sidan, renskötaren likaså, här kommer ingen igenom.

Som ett plockepinn breder plantagen ut sig, upp till flera kilometer på bredden och längden, tvärs över renbeteslandet. Trädplantage planterade för utvinning av kortlivade och klimatskadliga produkter som bioenergi och engångsartiklar – och samtidigt ödeläggande för livet i skogen, och de som lever i och med skogen.

Contortatallen växer inte naturligt i Sverige och klassas av Naturvårdsverket som en främmande art. Men Skogsstyrelsens data över contortatallplanteringen i Sverige visar på en nästan explosionsartad etablering sedan 1980-talet…

För renskötseln är contortatallen förödande, dels för att den bildar barriärer i landskapet som gör det nästan omöjligt att ta sig fram och dels för att renen inte finner mat för sin överlevnad där.

Europas största privata skogsbolag, svenska SCA, är ansvariga för hälften av contortatallplantagen i Sverige. “Mot en hållbar framtid” är skogsbolagets slogan, upptryckt på allt från bilar till reklamplanscher. Begreppet har kanske aldrig känts mer ihåligt. Contortaplantage är totala motsatsen till hållbarhet, de utarmar inte bara en tusenårig samisk kultur utan utgör själva definitionen av en artfattig monokultur i ett allt mer sönderslitet ekosystem.

Bakom kostsamma pr-kampanjer om fossilfri energi och ett löfte om att det planteras fler träd än vad som avverkas, gömmer sig i själva verket kalavverkning av naturskog till förmån för enorma arealer trädplantage på urfolks traditionella marker. Av contortatallen blir det inte möbler eller hus, det blir engångsartiklar och bioenergi som vid förbränningen eldar på klimatförändringarna.

—Representanter för Samebyarna och Fridays For Future med bland andra Greta Thunberg, debattartikel i Aftonbladet.