Regeringen vill ändra lagen för Cementas skull

 

Grundvattnet på Gotland hotas – det råder redan brist. Bolagets (Cementas) ansökan om att fortsätta bryta kalk är bristfällig.  Är Cementa svenskt? Nej. Jätten Heidelberg Cement Group med en årlig omsättning på cirka 200 miljarder kronor äger Cementa. Den svenska efterfrågan av cement är för bolaget förhållandevis liten. Så liten att det är ett märkligt påstående att Sverige skulle bli utan cement om brytningen på Gotland upphör. Heidelberg cement producerar 184 miljoner ton cement om året – 2,3 miljoner ton till svensk byggindustri. Det råder ingen akutinternationell brist på kalk som används för tillverkning av cement…

Mark- och miljööverdomstolen godkände inte Cementas ansökan om fortsatt kalkbrytning trots tio månaders ältande. Den ena expertmyndigheten efter den andra har avvisat Cementas begäran. Cementas ägare har haft alla möjligheter att göra en ordentlig miljökonsekvensanalys, men valde uppenbart medvetet att inte göra det eftersom en sådan skulle visa på riskerna för Gotlands grundvatten och negativ påverkan på miljön i övrigt…

Regeringen vill ändra på Miljöbalken och bryta mot grundlagen för att Cementa ska få fortsätta. Därmed legitimerar regeringen, och dessvärre även miljöministern, det ständiga hackande på miljöbalken som förekommit länge från näringslivets lobbyister. Regeringen, och oppositionen, vill ändra lagen så att den anpassas till ett utvalt transnationellt företags intressen, vilket bryter mot alla goda principer eftersom lagar skall gälla generellt. Regeringen kör över EU-rättens krav på ordentliga miljökonsekvensanalyser.

För Miljöpartiet är det oerhört illa att klimatministern, tillika språkrör, väljer att argumentera för regeringens beslut utan att meddela om han som miljöpartiets språkrör har en avvikande mening. Det gör säkert ont i många MP-medlemmar, men värst för miljöpartisterna på Gotland som snarare vore värda uppbackning av språkrören…

Om vi rättat mun efter matsäck – istället för att leva i tron om evig tillväxt och ständigt större omsättning – hade planeten, inklusive Gotlands grundvatten, mått bättre.

Birger Schlaug, skriver på egen blogg.