Tillbaka hundra år

Den stora tendensen är ju att makten över ekonomin och därmed makten över polotiken har flyttats från löntagare och vanliga människor till finanskapitalet. Det är en enorm maktförskjutning som har skett i Sverige liksom i större delen av den övriga världen.

Den här maktförskjutningen har ju fått den konsekvensen att dels fördelningen mellan arbete och kapital har blivit orättvisare. Kapitalet får en betydligt större del av ekonomin i dag. Det andra är att skillnaden mellan olika inkomster, mellan hög- och låginkomsttagare, har ökat dramatiskt…

Man skiftade till en politik som mer gav fritt spelrum för det finansiella kapitalet, åt kapitalet. I och med att man släppte det greppet och avreglerade alla marknader så återfick finanskapitalet den makt som det hade i början av förra seklet på 1910- och 20-talet.

-P-O Edin, före detta LO-ekonom intervjuades av Erik Sandberg i dennes bok Lönesänkarna, 2014