Enbart ny teknologi är inte tillräckligt

Vi kan hoppas på att ny teknologi kommer att rädda oss från de hårda villkor som en ransonering av utsläpp skulle innebära. Men även om miljövänliga innovationer som inskar bränsleförbrukning och utsläpp av växthusgaser är en väsentlig del av den förändring vi måste göra, kan de inte på egen handlösa problemet…

Mer energieffektiva tvättmaskiner eller bättre isolerade hus kommer att gagna miljön, men det kommer också att göra våra räkningar billigare, vilket i sin tur gör att en del av miljövinsterna försvinner – eftersom vi lägger ut de sparade pengarna på annat. Då bilar har blivit mer bränslesnåla, har vi valt att köra längre…

Eftersom energisparande innovationer betyder att vi kan konsumera mera, fungerar de på samma sätt som ekonomisk tillväxt. Genom att de för varje ny utsläppsnivå ger oss högre levnadsstandard, slukas mycket av utsläppsbesparingarna av den högre standarden.

Det enda frågan är hur mycket av fördelarna med grönare teknologi som äts upp av högre konsumtion. Då många länder har tagit mindre, mer bränslesnåla bilar i bruk, har de nationella utsläppen vanligen fortsatt att stiga, trots den ökade effektiviteten.

-Richard Wilkinson och Kate Pickett i Jämlikhetanden, 2009