Fredstanken i Europa förfuskades

För en ung människa, övertygad om att krigen måste upphöra, var den paneuropeiska tanken en verkligt fin tanke, Coudenhoves pacifistiska budskap tog tag i mig ordentligt (då jag var tolv tretton år).

Tanken på att Europas länder skulle sammansluta sig ekonomiskt, socialt och politiskt var en dröm om fred mellan folk som nyss slitit söder varandra.

Jag minns i och för sig inte att någon mer i min närhet hade läst boken. Men jag greps av förkunnelsen, av Europatanken, Och det kan tyckas ganska konstigt att jag långt senare blivit en så pass övertygad EU-motståndare.

Men de har gjort det till något annat. Förfuskat idén, Ändå är det så att jag betraktar fredstanken som det starkaste argumentet för EU-tanken – att dessa länder, som i århundraden tagit död på varandra, äntligen binds samman.

-Rudolf Meidner i Göran Greiders bok Rudolf Meiderner, Skärvor av ett nittonhundratalsliv.