Ta ansvar för elbilarna och överge tron på tillväxt

Staten subventionerar köp av elbilar för att snabbt nå ett fossilfritt Sverige. Batterifabriker byggs i Kina, USA, Europa och Skellefteå. Varje batteri innehåller kobolt och efterfrågan av kobolt kommer att öka dramatiskt när alltfler elbilar produceras trots att mängden kobolt i varje batteri minskat på senare tid.

Gruvproduktionen av kobolt sker till cirka 60 procent i det instabila DR Kongo varav hälften kommer från småskalig produktion. De som arbetar inom småskalig produktion är fattiga och de riskerar under fruktansvärda förhållanden hälsa och liv för en låg ersättning. Detta är ett välkänt faktum.

Marknaden och tillverkningen av batterier domineras av Kina. Kobolt klassas av SGU och EU-kommissionen som ett kritiskt råmaterial. På detta kritiska råmaterial och de hemska arbetsförhållandena vilar satsningen på eldrift av bilar.

Tillverkare av litium-jon-batterier, tillverkare och ägare av elbilar samt den svenska staten måste ta ansvar för hur kobolt utvinns.

Alla tillverkare och användare av dessa batterier samt staten borde starta projekt tillsammans med de utsatta människorna som utvinner kobolt småskaligt i Kongo för att ge dem arbetsmiljö och lön enligt svenska krav samt goda levnadsvillkor för befolkningen till exempel rent vatten, sjukvård och skolor genom att låna idéer från Fair Trade.

I ansvaret för bruket av kobolt ingår också att införa storskalig återvinning av kobolt och förstås att överge tron på tillväxt.

Annika Rullgård, Orsa, insändare i Dala-Demokraten.