Syna Ebba Busch Thor och hennes skenheliga sjukvårdspolitik!

Ebba Busch Thor har gjort KD till ledande sjukvårdsparti med allmänna utsagor som alla är överens om. Du ska kunna lita på vården. Det är viktigt med sjukvård. Under en herrans massa år har KD just bejakat utvecklingen mot en mer ojämlik sjukvård via ökad halvprivat finansiering. I egenskap av socialminister rev Göran Hägglund genast upp den stopplag som skulle förhindra gräddfiler, de som nu är ett naturligt inslag i svensk sjukvård.

I riksdagsdebatterna lyckades den jovialiske Hägglund med konststycket att vara motståndare till gräddfiler i vården, samtidigt som han motsatte sig varje försök att inskränka deras utbredning.

Det går inte ihop. Det är skenheligt. På liknande sätt förhåller det sig i dag. KD stoltserar med att ”hälso- och sjukvården ska vara solidariskt finansierad och behovsstyrd” och samtidigt försvagar partiet dessa bärande element i den svenska välfärdsmodellen.

Ett exempel är den nya lagen om förmånsbeskattning av privata sjukvårdsförsäkringar, ett litet men principiellt viktigt steg för att motverka ytterligare amerikanisering av svensk sjukvård.

KD är stenhårda motståndare till lagen. I lagen betyder är att försäkringstagarna nu får betala en större del av sina försäkringar ur egen ficka, det vill säga att skattebetalarna inte sponsrar dem riktigt lika mycket som tidigare.

KD säger en sak och menar en annan, eller tvärtom. KD är ett konservativt parti som verkar för radikala förändringar. Det är hög tid att syna Ebba Busch Thor och hennes skenheliga sjukvårdspolitik.

-John Lapidus, doktor i ekonomisk historia och författare till boken ”Vårdstölden” i debattartikel i Aftonbladet