Ångest räddar inte klimatet

I slutet av februari lanserade den socialdemokratiska föreningen Reformisterna ett sjupunktsprogram där ett av förslagen är en statligt driven klimatomställning och grön industriell utveckling. I förslaget lyfts ett helt nödvändigt klassperspektiv i klimatpolitiken.

Idag är det den rikaste tiondelen som står för över 20 procent av utsläppen. Det är samma grupp vars utsläpp har ökat de senaste decennierna. Men människor med resurser kommer ofta undan, både som pådrivare av klimatförändringen och genom att köpa sig fria från ansvar.

Idag straffas personer med begränsade resurser och sämre tillgång till miljövänliga alternativ. Det är de som blir klimatbovarna istället för de riktiga skurkarna. Det är en snedfördelning som skadar möjligheterna till en hållbar klimatomställning för alla.

Att lyfta in klassbegrepp i klimatdebatten ger hopp om att bygga en bred, förankrad rörelse som tillsammans kan mobilisera för en hållbar klimatförändring. Det är ett samhällsprojekt som kräver delaktighet och engagemang. Min ångest kommer inte rädda klimatet. Inte din heller. Men den kan användas för att trycka på för nödvändig politiska förändring

-Maja Stilling, ledarkrönika i Piteå-Tidningen