Barn ska inte behöva se sin mamma blir slagen

Mina tankar kring mäns våld mot kvinnor, att män dödar kvinnor och att detta är något som sker varje dag, är många. Jag önskar så att vi kan bryta den tystnadskultur som finns kring mäns våld mot kvinnor.

Jag vägrar låta mina söner växa upp i ett samhälle där strukturerna som fortfarande råder är åt helvete! Jag vägrar att bara stå och se på!

Till alla er män. Snälla öppna era munnar! Detta är inte en kvinnofråga, ni måste ta ställning och göra det nu! Att detta bara kan få fortgå som om det inte finns något att göra, att många inte ser det som sitt problem när det faktiskt påverkar oss alla.

Du som har en röst som kan höjas, se till att använda den rösten vid de tillfällen den verkligen behövs och där den kan göra skillnad på riktigt.

Nöjd kommer jag att vara den dag då kvinnor behandlas utifrån samma premisser som män, då kvinnor har samma utgångspunkt som män. Nöjd kommer jag vara då män slutar slå och våldta kvinnor, när män slutar att döda kvinnor. Nöjd kommer jag vara den dag då detta ovan nämnda slutar och när män kan upprätthålla den förändringen i samhället och världen.

En kvinna ska aldrig behöva vara rädd för att bli dödad i sitt hem. En kvinna ska inte behöva vända och vrida på hela sin tillvaro på grund av hur en man vill att saker och ting ska vara.

Barn ska inte behöva se sin mamma blir slagen. Barn ska inte behöva se sin mamma brytas ner till någon annan än den person som hon är. Kom ihåg att aldrig vara tyst, förändring kan bara ske om du väljer att göra den aktivt.

-Sandra Börjegren Hedman, debattartikel i Sundsvalls Tidning