Sverigedemokraterna tycker synd om miljardären Musk

Just nu pågår en principiellt mycket viktig strid på svensk arbetsmarknad. Striden mellan IF Metall och Elon Musk om huruvida Tesla ska teckna kollektivavtal eller inte. Det borde vara enkelt. En signatur och sen är det klart. Följ minimikraven. Rätta in er i ledet. Tyvärr är det inte så enkelt.

Svenskt Näringsliv, kraftigt uppbackade av Sverigedemokraterna, målar upp bilden av att det är synd om Musk. De sparar inte på krutet när de beskriver Elon Musk som den svage i denna strid. Musk målas upp som David och svensk fackföreningsrörelse som Goliat.

Hur ser maktbalansen på svensk arbetsmarknad ut, då? Elon Musk är en av världens rikaste personer som lätt skulle kunna köpa hela LO och alla fjorton LO-förbund. Han skulle dessutom kunna köpa upp TCO och alla TCO-förbund. Och som om det inte räckte skulle han kunna köpa SACO, alla deras förbund samt alla andra fackförbund på svensk arbetsmarknad.

Och ändå skulle Musk ha pengar kvar att driva Sverige som land i något år. Han har genom detta, tillgång till en oändlig skara jurister som kan ägna sig åt för att hitta kryphål i lagstiftning som är till hans fördel.

För att ytterligare visa på att maktbalansen är sned kan vi titta på vad som hänt. Musk har sagt nej till kollektivavtal. Det räckte. För att förstärka detta nej har han tagit in strejkbrytare. Strategin är förvånansvärt likt hur de stora byggföretagen sparkar sina egna anställda för att istället ta in billigare arbetskraft och på så vis dumpa löner och villkor…

Lönebonus till vd, vinstutdelning till aktieägare och reallönesänkningar för resten. Ju mer man tänker på det ser man att maktbalansen på svensk arbetsmarknaden är snedvriden. Till arbetsgivarnas fördel.

Trots detta faktum gapar Näringslivet om att facken har för mycket makt och att strejkreglerna behöver ändras. Almega och Timbro har högljutt skanderat att reglerna nu måste ändras och att sympatiåtgärder ska tas bort.

Vad Sverigedemokraterna säger om detta vet vi – i striden mellan arbete och kapital, som är extremt tydlig i detta fall, väljer Sverigedemokraterna kapitalet när de säger att det är synd om miljardären Musk. Det blir inte tydligare än så.

Om strejkreglerna försvagas kommer fackets verksamhet till slut att förvandlas till ett kollektivt tiggeri. Med ens får vi återigen stå med mössan i hand och tacksamt ta emot det vi får. Sympatiåtgärder är helt avgörande för att det ska finnas någon jämlikhet kvar på arbetsmarknaden.

-Kim Söderström, ordförande Byggnads GävleDala, debattartikel i Arbetet

Läs mer https://arbetet.se/2023/12/12/naringslivet-forsoker-blasa-dig-elon-musk-ar-ingen-underdog/