Borgerliga ledarskribenters vurm för Tesla

I den pågående konflikten mellan elbilstillverkaren Tesla och svensk fackföreningsrörelse har en av världens tyngsta näringslivstidningar nu tagit ställning. Financial Times ledarsida skriver: ”Musk och hans företag bör anpassa sig till den svenska modellen, som är välfungerande, snarare än att den svenska modellen ska anpassa sig till Musk.”

Financial Times står normalt inte på fackets sida, men dess redaktion har uppenbarligen kunskap och omdöme nog att förstå att länder kan vara framgångsrika på väldigt olika sätt.

Vi lever inte längre på 1980 och 90-talen, då politiker som Margaret Thatcher, Tony Blair, Bill Clinton och Carl Bildt kom undan med paroller som ”There Is No Alternative” (TINA) eller ”den tredje vägens politik”.

Där lever man fortfarande i 1990-talets nyliberala luftslott  I dag finns överväldigande forskningsstöd… för att reglerade marknadsekonomier med starka fackföreningar lyckas vara såväl innovativa och konkurrenskraftiga som relativt socialt jämlika. Det är bara att titta på de nordiska ländernas placeringar i rankningar över de mest innovativa, företagsvänliga, ekonomiskt fria och konkurrenskraftiga länderna i världen.

Att Financial Times har förstått detta framgår tydligt i ledartexten: ”Den samarbetsinriktade nordiska arbetsmarknadsmodellen har visat sig vara positiv för industrins produktivitet och bidragit till att arbetskraften blir mer anpassningsbar och villig att anamma ny teknik – vilket gör modellen gynnsam även för arbetsgivare.”

Den kunskap och det omdöme som Financial Times visar prov på har dessvärre inte nått somliga svenska ledarsidor. Där lever man fortfarande i 1990-talets nyliberala luftslott. Framför allt gäller det Dagens Industri och SvD.

Ett axplock av den senaste tidens rubriker ger en tydlig antydan om tonläget: ”Svagt att inte vilja ändra konfliktreglerna” ”Tesla visar att bolag inte kan lita på facket” ”Om att Tesla slåss för alla företags frihet” ”Rätt av Tesla att utmana fackens världsbild” ”För många drabbas av LO:s maktkamp” ”Teslastrejken är ett symptom på fackligt misslyckande” ”Frihet skapade Tesla, inte kollektivavtal”.

Och så min favorit: ”Staten måste tygla facket”. När Dagens Industris ledarskribenter vill att staten kliver in vet man att upprördheten är stor.

Samhällsdebattens ekonomisk-politiske skiljedomare Lars Calmfors sätter i sin DN-kolumn ner foten på fackets sida, med den klickvänliga rubriken: ”Om jag hade Elon Musk som chef skulle jag vilja ha ett kollektivavtal – för att sova gott om natten”. Calmfors krönika är som vanligt sober och forskningsbaserad. Bland annat gör han upp med det förlegade tankegods som fortfarande frodas på vissa borgerliga ledarsidor.

-German Bender, krönika i Dagens Arena

Läs mer https://www.dagensarena.se/opinion/svenska-ledarsidors-vurm-tesla-tyder-pa-okunskap/