Sverige ska inte delta i krigsförberedelser!

Häromveckan (22 februari) övade tre amerikanska superbombare B-1B Lancer bombfällning i svenskt luftrum. De eskorterades av Jas-plan. Flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström uppger att huvudsyftet med övningen var att “utveckla metoder och procedurer för taktisk eskortering av bombflyg, flygunderstöd samt genomföra lufttankning”.

Detta är inget annat än krigsförberedelser. Vårt land ska över huvud taget inte delta i sådana verksamheter.

Samme Edström har mottagit den amerikanska medaljen “The Bronze Star Medal” för sina insatser i Afghanistan och Libyen. Detta kungörs med stolthet av Försvarsmakten.

Våra politiker och militärer borde tvärtom känna skam över det svenska deltagandet i USA:s och Natos krossande av länder som Libyen och Afghanistan. Liberalen, tillika majoren, Jan Björklund krävde också att Sverige aktivt skulle stödja det olagliga kriget mot Irak.

Dessa tre länder har krossats av amerikanskt bombflyg och miljoner människor har flytt. Kvarvarande lider brist på allt som behövs för värdigt mänskligt liv. Våra Nato-kramare och anhängare av den transatlantiska länken borde fundera över varför vi har ett “flyktingproblem”.

Till slut måste påpekas att våra liberalers “gullgubbe” Joe Biden redan efter 37 dagar som president har låtit “demokratiska bomber” fällas över östra Syrien.

Hans Skagerlind, insändare i Dagens Nyheter.