Kvinnors skandalösa arbetsvillkor

Sverige har i jämförelse med många andra länder, en hög andel kvinnor ute i arbetslivet. Vi har dessvärre en väldigt könsuppdelad arbetsmarknad, där branscher ofta domineras av antingen män eller kvinnor.

Några av de mesta kvinnodominerade yrkena i Sverige är undersköterska, butikssäljare och lokalvårdare. De är hårt arbetande kvinnor, med slitsamma jobb som är viktiga för vårt samhälle. De kvinnodominerade branscherna har generellt sett lägre lön, otrygga anställningar med låga resurser.

Bland kvinnliga städerskor jobbar 53 procent deltid, inom handels jobbar 75 procent av kvinnorna deltid enligt SCB. Att en så hög procent kvinnor i olika branscher inte jobbar heltid är oroväckande, på grund av de effekterna de ger. Ens lön påverkas, vilket leder till att man kan ha svårt att få råd med förnödenheter som vinterkläder, mat och hyra.

Vidare påverkas hela ens framtid, det ger en sämre pension om man jobbar deltid. Enligt pensionsbolaget AMF minskas ens pension med 7000 kr varje år, om man är kvinna och är deltidsanställd i offentliga sektorn…

Det är dock ett växande problem att många kvinnor inte klarar av att jobba heltid, eftersom deras yrke är för slitsamt, de arbetar ofta skift, delade turer och får ont i kroppen. Till slut blir det en känsla av att ständigt vara på jobbet. Det blir omänskligt att jobba heltid i många kvinnodominerade branscher, de hinner inte med familjelivet, de har ingen fritid och måste sova ut när de är lediga. Till slut går det inte mer, man blir utbränd, får för ont i ryggen och måste sjukskriva sig…

De är kvinnor som jobbar med de som bär upp vårt samhälle, de tar hand om ditt barn på förskolan, de städar sjukhus och de tar hand om din farfar på äldreboendet. De får vårt samhälle att fungera, men det tack de får är dålig pension, dålig inkomst och en kropp som gör ont.

Erika Frank, ledarkrönika i Dala-Demokraten.