Sverige präglas av växande klyftor

Socialdemokraterna,  Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har gemensamt utarbetat en sakpolitisk överenskommelse för mandatperioden… Vår syn är att de fyra partiernas program inte kommer att lösa Sveriges problem. I stället riskerar de att fördjupas.

Centerpartiet och Liberalerna har i flera år lagt stor kraft på att underminera den svenska partsmodellen genom förslag på lagstiftning om lägre löner, urholkad anställningstrygghet och en vilja att försvåra för facket att säkerställa kollektivavtalsliknande villkor. I den överenskommelse som nu slutits mellan de fyra partierna finns skrivningar som i flera delar går Centerpartiets och Liberalernas krav till mötes på dessa områden.

Anställningsskyddet ska försämras. Dagens modell med OECD:s mest liberala arbetskraftsinvandring ska bibehållas, trots omfattande lönedumpning och fusk. Programmet innehåller också ett explicit förbud mot att begränsa vinster för privata aktörer i välfärden, trots att vi vet att dagens vinstdrivna system leder till effekter som är skadliga, inte minst i skolan.

I omvärlden pågår en omprövning av den liberala ekonomiska politiken och dess effekter. Sverige är numera ett land som präglas av växande klyftor och ökad polarisering. De fyra partiernas program kommer tyvärr att fördjupa Sveriges utmaningar. Nu måste en mer progressiv politik börja formas. Klyftor måste bekämpas. Löntagarnas trygghet måste värnas.

– LO-ekonomerna i debattartikel i Svenska Dagbladet