Sverige måste satsa på att försvara kvinnorna!

Hemmet är den farligaste platsen för en kvinna i Sverige idag. Faktum är att av alla dödligt våld 2018 var över en fjärdedel mordet på en kvinna av en man hon har, eller har haft, en nära relation till. Det är mer än dubbelt så många som 2017 visar statistik från brottsförebyggande rådet (Brå).

Men det dödliga våldet är bara toppen av ett isberg med våld som utövas mot kvinnor och tjejer i Sverige varje timme. Varje dag. Varje år. År efter år.

Drygt en miljon av alla svenska kvinnor uppger i en studie från Brå att de någon gång utsatts för våld av en närstående man. 6,4 procent av alla Sveriges kvinnor uppgav 2017 att de utsatts för ett sexualbrott, en kraftig ökning från året före. 2017 anmäldes 22 000 sexualbrott och drygt 7000 våldtäkter i Sverige. Och då uppskattas det att endast var femte sexualbrott anmäls till polisen.

För svenska kvinnor är hotet från Ryssland ingenting jämfört med hotet från Fredrik, Viktor, Johan och Pär. Sveriges försvarsminister skryter stolt om att han kommer att öka försvarsanslaget till över 60 miljarder om året. Satsa inte dessa 60 miljarderna på fler kanoner, haubitsar, Stealth-korvetter och raketgevär utan satsa dem istället på kvinnojoursrörelsen i bekämpandet av mäns våld mot kvinnor och tjejer. Satsa de pengarna på ROKS och Unizon.

Det är inte Putin svenska kvinnor är rädda att bli slagna av vid ett gräl med sin partner. Det är inte ryssarna svenska kvinnor är rädda ska våldta dem under en dejt, eller efter en kväll på krogen. Det är inte Kreml som hotar att mörda svenska kvinnor, utan dessa kvinnors dejt, partner eller ex-partner.

Vi behöver en helt annan typ av försvar. Skärpta straff för våld i nära relationer, grov kvinnofridskränkning och sexualbrott. Staten behöver satsa mer resurser på att informera pojkar och män, från förskolebarn till forskare, om det könsförtryck som råder i Sverige idag.

Svenska politiker behöver öppna ögonen och se att den förödelse våldsamma män lämnar efter sig i Sverige i dag. Mörkerkikare och värmekameror kommer inte hjälpa försvaret att se mäns våld mot kvinnor.

-Patrice Soares, S-debattör, debattartikel i Östra Småland