Satsa på järnvägen!

Trots pågående klimatkris ökar koldioxidutsläppen från vägtrafiken i Sverige. Behovet är alltså stort att omgående flytta gods och människor från flyg och bil till den betydligt mer klimatvänliga tågtrafiken. För att detta ska bli verklighet behövs dock storskaliga satsningar på upprustning och utbyggnad av järnvägsspåren över hela landet.

För att minska flyget och få plats med mer gods- och pendeltrafik behövs nya stambanor mellan Stockholm-Göteborg-Malmö. Här har en majoritet av riksdagens partier föreslagit en oerhört kostsam höghastighetsjärnväg med tåg tänkta att gå i 320 km i timmen. Det är en investering som ger tveksam klimatnytta och som skulle tränga undan nödvändiga spårsatsningar i resten av landet.

I stället för ännu snabbare höghastighetståg mellan storstäderna bör satsningar göras över hela landet. Det behövs dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall, snabbare spår mellan Sundsvall och Kramfors och en utbyggnad av Norrbottniabanan från Umeå till Luleå.

Förutom planerade fyrspår vid storstäderna behövs länkar för snabbare tåg på sträckorna Jönköping-Borås, Uppsala-Enköping, Örebro-Karlstad-Oslo och Göteborg-Strömstad-Oslo. Vi vill också se en upprustning av Dalabanan och nytt spår till Sälen, så att turistnäringen kan ta emot fler gäster med tåg stället för ta bil eller flyg.

Lika viktigt som utbyggda och förbättrade spår är satsningen på underhåll. Avregleringen av järnvägsunderhållet har varit ett misslyckat experiment och det är hög tid att återföra underhållet i statlig regi.

Dessutom behöver SJ ta ett samhällsansvar i stället för att drivas med vinst. Att människor kan resa på ett miljövänligt sätt som är tillförlitligt, bekvämt och billigt över hela landet är avgörande för att vi ska kunna minska klimatutsläppen i Sverige. Då är det också dessa motiv som ska vara vägledande för SJ:s verksamhet, i stället för att som nu dra in vinst till staten.

-Kitty Ehn och Kent Holmkvist, Partiet vändpunkt, debattartikel i Västerbottens-Kuriren