Svenskt Näringsliv råd till arbetarna: Sänk lönerna!

 Redan före pandemin ökade den konservativa propagandan, såväl i Sverige som internationellt, om att arbetares löner måste sänkas för att alla ska få jobb…

David Card, 2021 års pristagare i ekonomi till Alfred Nobels minne,.. (förklarar) denna nya drive med att den internationella arbetskraftstrafficking som försett västvärldens företag med extremt billig arbetskraft under senare år har stött på politiska hinder. Även i EU och i Sverige har reglerna för arbetskraftsinvandringen stramats åt.

I det läget ser vi, enligt David Card, en tilltagande oro hos företag i hela västvärlden. Allt skarpare angrips låginkomsttagares inkomster. Genom att försöka pressa ned lönerna för dem med lägst inkomster ska flödet av billig arbetskraft in i företagen hållas uppe. Och det är mycket tydligt att denna propaganda också sprids på bred front i Sverige.

När Svenskt Näringslivs tillförordnade chefsekonom Jonas Frycklund nyligen uttalade sig i radion om utmaningarna för att få folk i arbete förordade han att “incitamenten” för att söka jobb måste öka. Till exempel borde a-kassan kunna sänkas efter pandemin för att få folk att söka jobb. Även ingångslönerna bör sänkas för att folk inte ska leva på bidrag utan hellre jobba, hävdade han…

Det är också en återkommande propaganda från partier på högerkanten. Men intensiteten är i dag starkare än på länge…

Enligt studier hos IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har fasta, återkommande förmedlingsinsatser hos Arbetsförmedlingen en klar positiv effekt. Centern har med sin privatisering och nedmontering av Arbetsförmedlingen alltså lyckats slå sönder en av de främsta åtgärderna för att minska långtidsarbetslösheten. Men det behövs fler vägar. I Ekonomiekots stora arbetsmarknadsprogram lyfte LO:s tillförordnade chefsekonom Torbjörn Hållö den gravt eftersatta arbetsmarknadsutbildningen. Även språkutbildningen behöver förstärkas kraftigt…

Det finns alltså vägar för att minska långtidsarbetslösheten. En sak är dock säker. Att fattiggöra dem som redan har jobb skapar inga nya arbetstillfällen. Syftet med en sådan propaganda är inte heller att få folk i arbete. Syftet är att höja företagens vinster.

Martin Klepke, ledare i Arbetet.