Stoppa all handel med Israels illegala bosättningar!

Internationella överenskommelser fastställer att alla stater har en plikt att inte erkänna eller på något sätt medverka till brott som andra stater begår, inte minst erövringar av territorier genom krig, hot och våld. Det är en av av FN:s grundläggande principer.

Israel planerar och förbereder annektering av stora delar av Västbanken, ett flagrant brott mot folkrätten. Från olika håll har det kommit varningar och uppmaningar för att planerna inte ska sättas i verket. Man pratar till och med om sanktioner, mycket ovanligt när det gäller Israel.

Världssamfundet har dock hittills inte bestraffat Israel vid överträdelser av internationell rätt, som fått pågå under årtionden. Om annekteringen inleds borde det internationella samfundet införa sanktioner på samma sätt som Ryssland blixtsnabbt drabbades av sanktioner efter annekteringen av Krim.

Men det finns ingen anledning att vänta tills brottet begåtts. Alla länder borde för länge sedan ha stoppat handel med de illegala bosättningarna på Västbanken…

Sverige och övriga nationer har möjligheten – och plikten – att införa ett totalt stopp för handel med de olagliga bosättningarna och stoppa samarbete med Israel inom forskning, som till stor del handlar om vapen. Detta utgör inte sanktioner, utan helt enkelt att följa redan etablerade regler.

Men det kan bli en nog så kännbar markering och kan bidra till att avskräcka Israel från att gå vidare med en annektering. Och därmed rädda Israel från sitt självskadebeteende och samtidigt rädda Palestina från total utplåning. Vänta inte tills annekteringen är ett faktum – agera nu!

Ernesto Katzenstein och Kerstin Dahlberg, Palestinagruppen, debattartikel i Arbetaren.