Staten måste överleva – inte bara företagen

Svenskt näringsliv lanserade under tisdagen sitt ekonomiska åtgärdspaket i spåren av coronakrisen under devisen “skattepengar från företagen ska återföras”, alltså att staten ska skänka pengar till företagen. Det är en väg staten bör akta sig noga för. Det som nu krävs är i stället en historisk kompromiss mellan näringsliv och stat som är långsiktigt överlevnadsbar för båda parter

Vad som därför är helt avgörande nu är att både människor och konkurrenskraftiga företag inte slås ut. Annars kan vi få permanenta skador på samhälle och ekonomi. Det kommer därför att behövas insatser av aldrig tidigare skådat slag för att säkra att människor på kort sikt klarar att betala hyran och att konkurrenskraftiga företag inte går i konkurs.

En del bra saker har gjorts av regering och Riksbank, men Svenskt näringsliv åtgärdspaket, som presenterades på tisdagen, går ut på att “skattepengar från företagen ska återföras”, det vill säga att staten ska skänka pengar till företagen.

Det är orimligt när stora aktieutdelningar och återköp av aktier har gjort företagen relativt fattiga och ägarna rika. I en marknadsekonomi är det ägarnas pengar som ska återföras till företagen. Om ägarna inte vill eller kan skjuta till pengarna, så ska staten inte ha sämre förutsättningar än andra som skjuter till kapital, det vill säga staten måste få del av ägandet…

Staten måste därför snarast upprätta en företagsakut för att rädda konkurrenskraftiga företag och skjuta till kapital mot ägande. Rädslan för att få staten som medägare kanske också skrämmer fram vissa aktieägares eget kapital, det kommer aldrig gratispengar att göra.

Det kommer vara en mardröm för välfärdssamhället om vi kommer ur denna kris med blomstrande företag och ägare, men med en stat i konkurs. Lika illa skulle det vara med “goda” statsfinanser och ett samhälle och näringsliv i ruiner.

En historisk kompromiss mellan näringsliv och stat måste hittas och det är mycket bråttom.

—Sandro Scocco, chefsekonom Arena idé, debattartikel i Aftonbladet.