Kapitalismen – automatiserad idioti

Just nu finns det många exempel på kapitalismens irrationalitet. I Italien är krisen som allra värst, över 3400 personer har dött. Där råder det enorm brist på sjukvårdsutrustning. Som en lösning vill några frivilliga 3D-printa en del till en andningsmask som det är stor brist på. I stället för att bistå vägrade företaget som tillverkar denna del att dela med sig av ritningarna. Deras “företagshemligheter” var tydligen viktigare än att rädda liv.

Just nu pressar investerare på läkemedelstillverkarna att höja priserna på medicinerna för att öka vinsterna. Också i Sverige höjer läkemedelsföretagen priserna, trots att varuförsörjningsnämnden redan har ingångna avtal med satta prisnivåer. William Hahne, vice partiledare för fascistpartiet Alternativ för Sverige, såg sin chans att sälja ansiktsmasker för 759 procent dyrare än normalt.

“Kapitalismen är inte rationell – många gånger är det automatiserad idioti”

Ett annat exempel på kapitalismens irrationalitet är detta “just-in-time-samhälle”. Det kostar att upprätthålla lager, för att minska kostnaderna skärs lagren ner till ett minimum och i stället satsas på leveranser exakt när de behövs. På kort sikt minskar kostnaderna, men vad händer när det blir glesare mellan leveranserna? Denna sårbarhet ser vi just nu drabba bland annat sjukhusen.

Vad lämnar detta försök till kritik av kapitalism oss? Just nu är det väl ingen borgerlig politiker som är nöjd över att de privatiserade apoteken 2009 och därmed också avskaffade centrala lager. Och varför har vi gjort oss beroende av Apotekstjänst för att leverera livsviktigt material till sjukhusen? Vilket lett till att hundratals operationer ställts in redan innan coronakrisen började.

Just när vården är hårt belastat vill vi ju alla vara säkra på att vård ges efter behov, tyvärr går inte det att garantera det längre. Med införandet av privata sjukförsäkringar kan patienter köpa sig före i vårdkön.

I Stockholm där coronakrisen är som värst är vården sönderprivatiserad. Ju fler privata företag vården är uppdelad på, ju svårare blir det att samordna och prioritera resurserna rätt. I Spanien har därför regeringen nu beslutat att förstatliga all privat sjukvård. Nu är det kanske läge att göra samma sak här?

Kapitalismen är inte rationell – många gånger är det automatiserad idioti. Därför måste samhället åtminstone ha kontroll över det viktigaste.

—Jonas Bergström, ledare Västerbottens Folkblad