Nyliberala ekonomer lobbade fram nedskärningen inom sjukvården

Nyliberalismens verkningar har de senaste veckorna blivit mer synliga än någonsin. Vi har bland annat sett hur privata bolag utnyttjar coronakrisen genom att ta ut ockerpriser på varor som sjukvården nu är i akut behov av. Detta har möjliggjorts då nyliberaler lobbat fram ett avskaffande av den centrala lagerföringen. Och nog är det slående att det privata näringslivets tankesmedja Timbro mitt under en pandemisk kris, och samtidigt som vårdens representanter varnar för resursbrist, påstår att vi endast ser resultatet av “kloka prioriteringar”.

Sanningen är att Sveriges intensivvårdsplatser mellan 1993 och 2018 skurits ned med häpnadsväckande 86,7 procent. 2019 hade Sverige dessutom, enligt Sveriges kommuner och regioner, rekordstora överbeläggningar med resultatet att ett stort antal patienter fick en vårdplats som inte uppfyllde patientsäkerhetskraven.

Att Sverige saknar centrala lager för medicinsk utrustning och läkemedel är ett direkt resultat av att regeringen Reinfeldt 2009, trots varningar, privatiserade och “avreglerade” apoteksmarknaden. Att tala om en avreglering är egentligen missvisande då det rörde sig om ett kraftigt statligt ingripande för marknadsstyrning. Kraven på central lagerföring togs i och med reformen bort då nyliberala ekonomer antog att marknaden skulle lösa resurshanteringen spontant, utan statlig planering: en dogm inom nyliberal ideologi.

—Victor Pressfeldt, debattartikel i Göteborgs-Posten