Staten måste få ett långsiktigt ägande i företag man räddar

Den pandemi vi genomlever nu visar tydligt hur avgörande det är med god krisberedskap och att så långt det går undvika att kriser över huvud taget blir verklighet.

Hittills har inte företagen, varken i Sverige eller globalt, tagit det ansvar som krävs för att klara klimatomställningen. Ett helt eller delvis statligt ägande av strategiskt viktiga företag skulle göra det lättare att nå klimatmålen.

Massiva aktieutdelningar och ovilja att tänka och investera långsiktigt är ett problem som har präglat stora delar av näringslivet och som vi i Vänsterpartiet länge har pekat på. Många företag har drivits med låg soliditet och maximerad aktieutdelning. När krisen kommer har de dålig motståndskraft.

De vinster som har delats ut under de goda åren är pengar som de anställda arbetat ihop, men som i alltför hög grad försvunnit till ägarna i form av aktieutdelningar, enorma löner och bonusar.

I kris är det i första hand ägarna som måste skjuta till nytt kapital. När dessa bolag vill att staten ska rädda dem är det skattepengar från undersköterskor och industriarbetare de ber om. Ska så ske är det inte bara rimligt, utan också moraliskt riktigt, att skattebetalarna får valuta för sina stödpengar i form av statligt ägande.

—Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt, debattartikel i Dagens Nyheter.