Ständig personalbrist på pendeln på grund av (o)ansvariga politiker

Den mycket dåliga idén att ta bort tågvärdarna från stockholmspendeln har lett till ständig personalbrist. Lokförare tar sig ur säkerhetstjänst (d.v.s. de har inte kört tåg utan tågvärd), lokförare blir sjukskrivna på grund av stressreaktioner inför ensamarbete på tåget med ansvar för upp till 1800 passagerare om något händer.

Och när de ansvariga vägrat lyssna säger lokförare upp sig på löpande band. Inte ens den olovliga strejken 17-19/4 fick de ansvariga att förstå allvaret. Vilka ansvariga? MTR, trafikförvaltningen, regionpolitikerna i Stockholm – och tyvärr fackförbundet Seko när de har zickzackat sig fram mellan lojaliteterna.

Hädanefter kallar jag hela bunten för de (o)ansvariga. Löpande har de (o)ansvariga försökt lugna frustrerade pendelresenärer med att “Nästa vecka” kör vi som vanligt! Om två veckor! Nästa månad! Efter sommaren! och nu det senaste löftet: Från 30 oktober!…

Enligt lokförarna kommer det inte att vara “som vanligt” (d.v.s. som det var före tågvärdsbeslutet) ens efter 30 oktober. Det fattas idag ca 150 aktiva lokförare på pendeln och snart blir det 50 till som försvinner…

Lokförarna som strejkat väntar nu på rättegången i AD, där MTR kräver 6000 kr av varje strejkande, plus rättegångskostnaden. Samtidigt förväntas de rädda den situation som de (o)ansvariga ställt till med trots alla varningar.

Alla lokförare som jobbat tre år ska utses till körlärare oavsett om de vill/orkar/är lämpliga för det eller ej. De ska alltså ta ansvar för att lära upp andra att köra på ett sätt (utan tågvärd) som de av säkerhetsskäl stridit emot ända sen 2021.

Vikten av lokförarens egna ansvar för säkerheten syns bland annat i regeln att lokföraren är den som avgör om en person får komma in i förarhytten eller ej. De enda personerna en lokförare inte kan vägra att släppa in i hytten är en instruktör som ska göra uppföljning eller en person från transportstyrelsen. Men det skiter nu de (o)ansvariga i. I stället hotar de med – uppsägning!

Det är ju lysande i det här läget när lokförarbristen är det stora problemet i Storstockholms pendeltrafik. En lokförare frågade på den ofrivilliga körlärarutbildningen hen kallats till: Vad händer om jag inte vill? Svar från företagets representant: Det är skäl för uppsägning. Föraren: Men om hundra inte vill då? Det hade företagets representant inget svar på.

Frances Tuuloskorpi, inlägg på egen blogg.