Socialdemokraterna måste minska klassklyftorna!

Ska Socialdemokraterna lyckas vända skutan måste de våga tro på sin egen politik och lämna tanken på det inbillade mittensamarbetet.

Socialdemokraterna är inte sämst i klassen, av de regeringsdugliga partierna har de den bästa välfärdspolitiken. Det känns tyvärr som att det blivit en egen målsättning, att vara bäst av de sämsta.

För om Rådström Baastad menar allvar med att en av de huvudsakliga orsakerna till att Socialdemokraterna fortsätter backa i opinionen är partiets otydlighet och inte själva politiken bör problemet varit lätt åtgärdat för flera år sen, förklaringsmodellen över Socialdemokraternas låga väljarstöd har nämligen varit densamma under rätt lång tid…

I praktiken är inte socialdemokratin som sådan i kris, tvärtom. Bara det faktum att sjukvårdsfrågor ligger i topp över vad väljaren anser vara den viktigaste frågan borde vara öppet mål för Socialdemokraterna om de på allvar vill tala välfärdsfrågor. I ryggen har de både vårpropositionens satsningar på kommuner och regioner och nya kostnadsutjämningssystemet, två delar som i praktiken faktiskt fördelar pengar, inte bara fina ord, över landets kommuner och regioner.

Vill partitoppen ändå forma sin politik utifrån vad väljaren vill ha, är det på tiden av de väljer vilken väljargrupp de vill nå ut till. Skrota alla planer på att locka medelklassens innerstadsväljare. Strunta i att försöka “vinna tillbaka” ursossar som gick till Sverigedemokraterna i ren protest.

Att få väljare att vilja rösta på Socialdemokraterna i ett hypotetiskt val ska inte vara ett del i ett PR-projekt i att försöka göra socialdemokratin till en del av sin livsstil. Det ska vara ett aktivt val för att öka jämlikheten, minska klassklyftor och låta den lilla människan synas i det politiska bruset.

-Linda Westerlind, ledare i Västerbottens Folkblad