Skolvalet är en bluff som vi gått på alldeles för länge

Svensk skola är i kris. Om detta har egentligen alla ledande forskare och sakkunniga varit eniga om länge. Men ändå görs just ingenting.

Eller ja, det görs väldigt mycket. Inget annat politikområde har väl varit så kidnappat i samhällsdebatten och varit utsatt för så mycket politisk experimentlusta…

Något av de viktigaste som OECD förmedlat till svenska politiker på sistone är hur ojämlikheten bland svenska elever ökar.

I ljuset av OECD:s bedömning är det anmärkningsvärt hur våra politiker oavsett färg håller fast vid principer som förstärker ojämlikheten bland barn.

En av de viktigaste anledningarna till att en tudelad skola är det fria skolvalet och friskolereformen som infördes 1992 av regeringen Bildt. Detta illustrerar skoldebattören Sten Svensson i en rapport från Arena idé (pdf)

Men faktum är att ett fritt skolval för elever i Sverige inte bara är falsk marknadsföring. Det är osant.

Det säger sig egentligen självt. Hur hade ett system sett ut där alla elever i hela landet fått välja vilken skola de ville gå i för att sedan automatiskt få plats där?…

Och det säger sig självt att detta bluff-valfrihetssystem ger ojämlikhet. Om du som förälder vill få plats för ditt barn på en populär skola, då räcker det inte med att välja. Sannolikt måste du ställa dig i kö när ni lämnar BB, flytta in i huset strax bredvid skolan eller se till att få en skolplats på andra innovativa sätt.

– Lina Stenberg, ledarkrönikör Länstidningen Östersund