Minska klyftorna i samhället!

 Jag tror inte att det finns enkla lösningar på svåra problem men jag tycker inte att de svagaste i samhället skall betala kalaset. Nej det måste till en grundläggande förändring av synen på samhället och skattesystemet så att utrymme kan skapas för alla i samhället. Detta sker genom utbildning och arbete för de flesta och försörjning och meningsfull sysselsättning för dem som inte har förmåga till förvärvsarbete.

Det här innebär ett kraftfullt arbete för att minska klyftorna i samhället i stället för det riksdagsmajoriteten ägnar sig åt, att på olika sätt öka klyftorna mellan välbeställda och mindre bemedlade. Idag bygger samhällssystemet på tesen om ständig tillväxt och att detta ska skapa välstånd för alla. Idén är dock föråldrad och bygger på kolonialism, det vill säga att det alltid finns någon som ska leverera välståndet utan att få skäligt betalt.

Ett nytt samhällssystem skulle kunna bygga på att ekonomi och ekonomisk tillväxt ersätts av välbefinnande och att grundläggande livsbetingelser är uppfyllda. Detta innebär också att vi alla betalar vad varor och tjänster egentligen kostar och att inte fattiga människor, klimat och miljö får betala stora delar av några få personers välstånd.

Skattesystemet behöver förändras så att alla former av inkomster beskattas och så att skatt betalas utifrån faktisk inkomst och inte, som idag, utifrån förmågan att hantera krångliga regelsystem. Idag är ju skattesystemet i realiteten omvänt progressivt, ju mer du har som samlad inkomst från arbete och kapital desto mindre betalar du i skatt.

Med mer pengar till samhället kan vi ge hoppet om en dräglig framtid tillbaka till människor i glesbygd och i storstädernas miljonprogramsområden.

Vi måste ge alla människor i Sverige ett hopp om en framtid med ett meningsfullt liv, inte bara de som haft turen att bo i storstädernas utanförskapsområden, det vill säga de områden där de välbeställda som betalar lite skatt bor.

-Olle Berglund Leksand, insändare i Dala-Demokraten