Separera Sveriges elmarknad från elexporten till övrig EU-länder!

Grön el står för den allra största elproduktionen i Sverige. Förbränning av olja och gas är marginell, särskilt när man sätter den i relation till vatten, vind och solkraft. I teorin borde Sverige klara sig bra när omvärlden stoppar import av rysk olja och gas och det minskade utbudet trissar upp priserna. Eftersom vi har en så stor del förnyelsebar elproduktion, helt fri från fossila bränslen, borde problemet inte röra oss.

I valrörelsen var det i princip bara Vänsterpartiet som lyfte förslag om en alternativ elmarknad. Men förslaget om de så kallade “Sverigepriserna” på el försvann i det konstanta sorlet om kärnkraftens vara eller icke vara, och vem som kunde lova så stora elprissubventioner som möjligt.

Sverigepriserna, eller “Bekenmodellen” som den egentligen heter handlar om att separera den inhemska elmarknaden från exportmarknaden. För det är varför även svenska elpriser slår prisrekord. Är exportpriset högt blir även svenska priser högt då vi verkar på samma marknad.

– Om viljan finns borde tillämpningen kunna vara på plats på tre månader, säger Bengt Ekenstierna i ett reportage i DN. Ekenstierna var med och tog fram dagens system, men anser att med de senaste 25 årens utveckling krävs det något nytt. Innan valet skickade han ut sitt förslag om “Bekenmodellen” till alla partier, men det var bara Vänsterpartiet som hakade på.

Hyresgästföreningen, LO, Småföretagarnas riksförbund, Företagarförbundet är bara några organisationer som ger modellen sitt stöd, trots det svala intresset hos riksdagspartierna.

Den förmodade orsaken till det svala mottagandet har med EU-regler att göra. Det system som föreslås i Bekenmodellen är inte helt förenligt med EU:s direktiv gällande en gemensam elmarknad. Nuvarande princip är att marknaden styr och villkoren är densamma för hela EU:s inre elmarknad.

Bekenmodellen går ut på att särskilja en svensk inre marknad mot en extern exportmarknad inom EU. Klart att det finns motsättningar. Men EU:s regelverk, som utgått från marknadsmässiga villkor, har tvingats in i en helt ny dager.

När marknaden ballat ur och satt EU:s befolkning i en djup energikris är det läge att omvärdera principer…

EU-kommissionen beslut om tillfälliga regler för EU:s energiproduktion visar att det är görbart att fatta snabba beslut. Sverige måste ligga på för att skynda på processen. Det är inte rimligt att fortsätta ducka för problemen och endast bota symptomen.

Linda Westerlind, ledare i Folkbladed i Västerbotten.