Bibelns skapelsemyt lärs ut på biologin i kristen skola

Under förra året påtalades brister på tre skolor som kopplas till konfessionella inslag. Enligt Skolinspektionen förespråkade lärare på den kristna Hällebergsskolan i Uddevalla bland annat skapelseberättelsen framför den vetenskapligt grundade evolutionsläran.
Samma sak har skett på kristna Ekebyholmsskolan i Norrtälje. Där menade rektorn att elever kan känna sig kränkta om evolutionen förs fram som enda sanning. I stället lärs Bibelns skapelsemyt ut på biologin.

Och på Vetenskapsskolan i Göteborg – som har muslimsk inriktning och i andra sammanhang kritiserats för att utgöra en grogrund för militant islamism – har eleverna inte haft någon undervisning alls i sex och samlevnad, enligt Skolinspektionen.

Jag menar att en fungerande skola som vilar på en vetenskaplig kunskapssyn är en förutsättning för vår demokrati, men vi måste alla i samhället hjälpas åt att hålla demokratin levande. Och då håller det inte att skolor vägrar bygga undervisningen på vad vetenskapen säger om exempelvis livets byggstenar, uppkomst och utveckling.

Det krävs kunskap för att kunna analysera ett ämne och bygga ny kunskap. Goda ämneskunskaper är dessutom en förutsättning för kritiskt tänkande. Kunskap, kritiskt tänkande och källkritik utgör ett skydd mot desinformation och har därför sedan lång tid tillbaka en central plats i det svenska skolsystemet.

-Åsa Fahlén, ordförande, Lärarnas Riksförbund, debattartikel i Göteborgs-Posten