Så raserades den svenska välfärden

 Partierna som lyckats vilseleda väljarna med att utlova obegränsad valfrihet höll tyst om den verksamhet som doldes i den vackra valpropagandan. Man sa att målet var att skapa en trevlig privat verksamhet, antingen i form av familjeföretag eller små kooperationer. Men inte att jättar som familjen Wallenberg skulle ingå i denna trivsamma lilla krets.

Sverige är det enda land i västvärlden som hamnat i den här situationen. Inte minst i USA väcker systemet kraftiga reaktioner, där expertis inom exempelvis skolan konstaterar att det svenska businessvalet är en gigant på väg att ödelägga Sveriges världsbekanta välfärdsmodell om ingenting görs.

Ett parti som Moderaterna har utvidgat begreppet valfrihet till en välfärdsindustri, som inte har något med ordinär valfrihet att göra. När Tage Erlander använde begreppet ville han möjliggöra att näringarna inom välfärden vidgades så att en större del av befolkningen fick glädje av ökade tillgångar.

Valfrihet ska inte vara beroende av riskkapitalister som ingenting riskerar, eftersom skola, sjukvård och kommunikationer alltid har en kundkrets som bara tilltar i mängd. Det är en sak för samhället.

-Lasse Henriksson, debattartikel i Aftonbladet