För klimatets skull, vinn arbetarklassen

Vi har tolv år på oss att rädda klimatet enligt FN:s klimatpanel, det vill säga hålla den globala uppvärmningen i schack på maximalt 1,5 graders höjning och därmed undvika en fullständig klimatkatastrof. För att snabbt driva igenom en kraftfull omställningspolitik behöver arbetarklassen mobiliseras från grunden för en hållbar klimatpolitik.

De 10 rikaste procenten i världen står nämligen för 50 procent av koldioxidutsläppen och deras egenintresse blockerar nödvändig förändring. De 100 värsta företagen står för 70 procent av världens växthusgaser. Ett fåtal tjänar alltså mycket pengar på nuvarande system och förstör jordens klimat.

När Socialdemokraterna bildar koalition med Mp, C och L, vilar nu ansvaret tungt på Vänsterpartiet. För att rädda klimatet behöver vi vinna arbetarklassen. Gula västarna i Frankrike visar hur det kan gå när miljönotan vältras över på arbetarklassens skuldror. I stället ska vi liera oss med dem, stärka vår egen arbetarklassbas, öka medvetenheten om klimatfrågans brådska, föreslå utbildning och omställningsjobb, satsa stort på gröna investeringar som skapar massor med nya jobb, utveckla grönt och klimatsmart byggande och boende.

Men framför allt måste arbetarrörelsen vara den kraft som mobiliseras för att tvinga de rika att ställa om.

-Jonas Karlsson, debattartikel i Flamman