Så luras du att förstöra din välfärd

Politiken och samhällsbygget är en ständigt pågående strid. Om opinionen, om tanken, om rösterna och kärleken. Inget parti är gud. Alla partier agerar i sammanhang de inte helt och hållet rår över själva. Vi ska till exempel aldrig glömma vilket inflytande starka kapitalintressen har på opinionen och beslutsfattarna.

Vi minns också slaget om den så kallade valfriheten. Högern och näringslivet lyckades etablera ett nytt behov hos människor. Rätten att välja bort.

Oftast handlade det om att man skulle välja bort kommunen, eller landstinget. Privatiseringarna framställdes som en demokratisering, när det i själva verket var precis tvärtom. Ju mer som privatiseras, desto mindre insyn och inflytande får demokratin…

Fortsättningen på historien är det vi ser inom sjukvården idag. När utförandet börjat privatiseras återstår finansieringen. Vi ska inte längre betala efter förmåga och få efter behov. Istället ska var och en ha privata sjukvårdsförsäkringar. Få efter betalningsförmåga.

Men så säger man förstås inte. Det låter alldeles för hårt. Man pratar istället om vårdköerna. Man hävdar att den vanliga kön blir kortare om de som har råd betalar extra för att hamna i en egen. Oavsett hur litet ens behov av vård är ska man få köpa sig längre fram. Vem tar då emot de låtsassjuka i rikemännens vårdkö? Datorer? Nej, givetvis inte. Det är ju samma läkare och sjuksköterskor och undersköterskor som annars hade behandlat patienter med störst behov.

Att ta (vårdpersonal) från fattiga äldre i vårdkön, för att ge (vårdpersonal) åt de rika med förkylning – var det så Karl Bertil Jonsson sa? Inte direkt.

En del av portalparagrafen i Hälso- och sjukvårdslagen lyder; “Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till vården.”

Men lagen efterföljs inte. Nio av tio privata utförare som DN pratat med i en undersökning låter de med privat sjukvårdsförsäkring gå före i kön. Högerpartierna vill ta detta ännu längre. Sänka skatterna och privatisera rubbet. Tvinga varenda kotte betala allting ur egen ficka. Har du inte 100 000 kronor över för en snabb operation? Synd för dig.

Vilka hamnar längst bak i ett sådant samhälle? Kan du vara helt säker på att det inte blir du eller någon du tycker om?

Det behöver inte vara såhär. Vi kan rusta upp välfärden tillsammans istället. Gå inte på lögnen.

-Sofie Eriksson, ledare i Västerbottens Folkblad