Fråga oss varför vi slutar

“Vi måste hålla budget”
“Vi måste hålla budget”
“Vi måste hålla budget”

Politikerna upprepar sitt svar.

“Jag kan tyvärr inte göra något, vi måste hålla budget”.

Det enda jag hör är ekonomieffektivisering.

Vi är undersköterskor.
Vi skriver på Undersköterskeupprorets Facebooksida.
Vi tycker inte att någon lyssnar på oss
vi är brickor
i ett system.
Som robotar
med ny programmering
gång efter gång.

Politikerna finns i tidningen:

“Besparingarna
kommer
inte
inte
inte
påverka omsorgen
eller
tryggheten
för de äldre.”

Har de frågat oss?
De äldre?
Anhöriga?
Vad är målet med omsorgen? Egentligen.
Kan någon politiker förklara det.

Hur ska vi göra när vår energibudget tar slut?
Vad ska vi spara in på då?

-Ylva Johansson, undersköterska, debattartikel – juldikt i Kommunalarbetaren