Den hejdlösa konsumtionen måste få ett slut!

Den svenska livsstilen kräver mer än fyra jordklot.  Hur hamnade vi här?

Samtidigt som många är oroliga, till och med ångestfyllda inför klimatförändringarna, fortsätter utsläppen att öka i takt med våra nyskapade behov. De flesta aktiviteter kräver i dag extra utrustning och speciella kläder, ofta i material som är miljöstörande.

I dag kan vi köpa varor från hela världen hela tiden året runt och vi gör det. Ny teknik görs inte kompatibel med gammal. Till exempel fungerar min gamla skrivare bra, men tonerkassett finns inte längre att köpa.

Vi konsumerar hejdlöst och anammar amerikanska köpfester. Sophämtningen bröt samman efter Black Friday. Postnord tog hand om en miljon paket och 230 000 varubrev och nu pågår julhandeln, som väntas slå nya rekord.

Det är vi och andra rika västländer som håller igång de asiatiska kolkraftverken och de slavliknande fabrikerna. Det är ju också de fattiga länderna som mest drabbas av översvämningar, torka och orkaner.

Transportsektorn nämns ofta som största förorenaren. Det är härligt med cykelbanor, men cykeln är numera ofta ett träningsredskap att framföra i högt tempo. Speciella kläder, dusch och klädbyte krävs vid ankomsten. Man kanske köper flera cyklar för olika behov.

Gamlingar som jag och barn kan inte använda stadens cykelbanor. Vi behöver lugnt tempo och vingelmån, vilket inte ens finns på smågatorna längre för där står bilar parkerade i båda körfälten.

Bilarna, ja! Vi omges ständigt av tunga plåtfordon, som tar plats på våra gator och torg. De tar gatuutrymmet från andra trafikanter, skapar köer och hindrar kollektivtrafiken oavsett om de rullar eller står stilla…

De viktiga politiska besluten lyser med sin frånvaro, men som individer kan vi agera och göra ordentliga konsekvensanalyser innan vi fattar beslut som kan eskalera miljöhoten. Vi kan också gå med i klimatrörelser, demonstrera, påverka politiker med brev och telefonsamtal.

-Lisa Högberg, insändare i Dagens Nyheter