Rymliga och bekväma vagnar skulle öka resandet med nattåg

Nattåg är en tidsbesparande, miljö-, energi- och klimatvänlig lösning för längre resor, säg mellan 50 och 150 mil. Det ger ett alternativ till flyg för den som inte kan, vill eller vågar flyga. De äldsta vagnarna i nattågen i Sverige är idag närmare 60 år gamla och de yngsta är snart 30 år. Det är hög tid att de ersätts av nya vagnar.

Trots att vagnparken är gammal, sliten och delvis dåligt underhållen, har resandet med nattåg har ökat betydligt i Sverige under de senaste tio åren. Denna trend har chans att förstärkas med nya bekväma vagnar.

Sverige och övriga nordiska länder har under lång tid investerat i större utrymmen längs våra järnvägar, för att kunna köra bredare och högre tåg. De senaste svenska och norska utvidgningarna av utrymmet har skett under de senaste 20 åren. Detta har gjorts för att få en förbättrad effektivitet och driftsekonomi i tågtrafiken.

För trafik i Sverige och Norge kan nya nattågsvagnar göras 30?40 centimeter bredare än de vagnar som kom på 1990-talet (och 60 centimeter bredare än de smalaste på kontinenten).

Det ger möjligheter till god komfort med gott om plats för bagage i kupén. Bagage inne i kupén är tillgängligt under resan och det minskar stöldrisken. Och det skulle bli bäddar med full längd. Det innebär dessutom lägre biljettpriser genom att flera resenärer ryms i varje vagn…

Trafikverkets upphandling hade inledningsvis en olycklig inriktning. Det är framför allt två saker som vi pekat på som särskilt problematiska:

Det smalaste och lägsta tvärsnittet i Europa specificerades för att kunna sälja av vagnarna nästan var som helst i Europa om inte satsningen skulle lyckas här hemma. Eftersom dessa vagnar måste isoleras för norrländsk kyla – vilket kräver tjockare väggar – så skulle de invändigt bli EU:s trängsta vagnar. Bäddarna skulle inte få full längd med mindre plats för väskor, barnvagnar och skidor i kupén…

Moderna, rymliga och bekväma vagnar ? med biljettpriser som många har råd att betala ? skulle öka resandet med nattåg i Sverige. Det årliga statliga stödet skulle minimeras. För oss är det självklart att de redan gjorda investeringarna i infrastrukturen – järnvägen – ska användas fullt ut för nya attraktiva nattåg.

Det ökade miljömedvetandet, den växande naturturismen och industrialiseringen i norra Sverige är goda skäl för att satsa på nattågen.

Evert Andersson och Magnus Olofsson, debattartikel i Västerbottens-Kuriren.