Nedmonteringen av svensk folkhögskola fortsätter

SD:s aversion mot folkbildning och folkhögskola är väl dokumenterad. Den minnesgode minns säkert den famösa riksdagsmotionen med syfte att stänga ner skolformen folkhögskola, SD:s budgetmotioner har konsekvent haft kraftigt sänkta anslag – senast en miljard – till folkbildningen.

När den nya regeringen lade sin absolut första budget förra året i november, så ven SD:s domptörspiska över Finansdepartementet, och anslaget till folkhögskola sänktes med 500 miljoner. Man riktade ett Alexanderhugg mot en tidigare införd satsning på yrkesutbildningar. En satsning, som utvärderingar visat sig vara framgångsrik.

I Vårbudgeten, som lämnas till Riksdagen den 17 april, aviserar regeringen och SD en rejäl satsning på Vuxenutbildning. Genom satsning på ökad kompetensförsörjning vill man få bukt med hög arbetslöshet och missmatchning på arbetsmarknaden…

Förhoppningen väcktes nu om att medel kommer återföras till folkhögskolan. Medel som hade varit välkomna för en redan hårt ansträngd folkhögskola. Det hade också varit klokt. Utvärderingar och utredningar om yrkesutbildning på folkhögskola visar på goda resultat, nöjda deltagare och snabbt inträde på arbetsmarknaden efter genomgången utbildning.

Tyvärr blir det inte så. Istället väljer regeringen att göra den här satsningen inom Komvux, som tillförs 400 miljoner, och 70 miljoner till yrkeshögskoleutbildningar. Alltså strax under de 500 miljonerna man skar från folkhögskolorna 2022.

Markeringen kunde inte varit tydligare, folkhögskolan är varken prioriterad eller aktad! Inte med en endaste stavelse nämns ordet folkhögskola i presentationen av satsningen. Det är minst sagt uppseendeväckande att en 150-årig aktör inom svensk vuxenutbildning inte tillmäts betydelse i den nödvändiga och riktiga satsningen!

Detta är ännu en signal om att regeringens, och framför allt SD:s, negativa syn på folkhögskolan är oeftergivlig!…

Det som skett, dels i höstbudgeten och nu i vårbudgeten är som sagt inte förvånande, och helt i linje med SD:s viljeinriktning kring folkhögskola och folkbildning. Den viljeinriktning som konsekvent manifesterats både nationellt och regionalt från partiets sida.

Man måste fråga sig; Varför låter sig regeringspartierna dompteras av SD? Framför allt KD och L, som historiskt stått på barrikaderna för svensk folkhögskola. Är ni verkligen beredda att fortsätta vandringen på det sluttande plan som stödet för folkhögskolan befinner sig på? Det sluttande plan som kommer försämra förutsättningarna för skolornas verksamhet, och på sikt menar jag, faktiskt hotar folkhögskolans existens!…

Vid sidan av min uppmaning till KD och L, uppmanar jag folkhögskolevänner över landet; Budkavlen går, Rid i Natt! Upp till kamp för Folkhögskolan!

Tommy Fogelberg, pensionerad folkhögskollärare och rektor, debattartikel i Dagens Arena.