Sverige borde lagstifta mot kärnvapen inom svenskt territorium

Kärnvapnen är det allvarligaste hotet mot mänskligheten. Ett kärnvapenkrig kan utplåna både mänskligheten och de flesta djur- och växtarter på jorden. Därför är den viktigaste säkerhetsfrågan av alla att minska risken för ett kärnvapenkrig.

Miljöpartiet är övertygade om att Sverige har större möjlighet att verka för kärnvapennedrustning som alliansfritt land, än som medlemsland i NATO. Det är en viktig anledning till att vi är emot ett NATO-medlemskap.

Nu har Sverige, efter Socialdemokraternas plötsliga omsvängning förra våren, ändå ansökt om medlemskap i NATO. Då är det också viktigt att diskutera hur Sverige ska kunna verka för kärnvapennedrustning när vi blivit insläppta.

Sverige borde snarast lagstifta mot kärnvapen inom svenskt territorium, både i krig och i fred. Sverige borde inte ställa sig bakom kärnvapenavskräckning som metod, utan istället kämpa för att NATO ska acceptera principen om “no first use” beträffande kärnvapen.

Det är några av de krav som Miljöpartiet driver i riksdagen. Det är skrämmande att partierna till höger istället verkar tona ner eller strunta i arbetet för kärnvapennedrustning.

Torbjörn Nilsson, Språkrör för MP Värmland, insändare i Värmlands Folkblad.