Rut och rot äter skattepengar – men skapar inte jobb

Enligt en ny rapport från Myndigheten för tillväxtanalys har rot- och rut-bidragen låg effektivitet och mycket höga kostnader när de ska skapa jobb.

I rutsektorn kostar varje jobb skattebetalarna 1,5 -2 miljoner kronor och i rot-sektorn får skattebetalarna punga ut med hela 7 miljoner kronor per jobb.

Rut och rot är alltså dyrt och ineffektivt. Vill man skapa jobb med skattepengar finns betydligt billigare och mer effektiva vägar.

Att anställa fler inom vården till exempel. Det ger betydligt fler anställningar till en lägre kostnad.
Att betala skatt för mer personal till vården föredrar nog också de flesta framför att se sina inbetalade skattepengar bekosta poolrengöring, en ny veranda eller städning i andras hem.

Vi borde alltså en gång för alla kunna vederlägga myten om att rut och rot är bra sätt att skapa jobb.
Men det är inte längre fakta som styr debatten runt rut och rot. Det är vinstintresset.

-Martin Klepke, ledare i LO-tidningen