Asylrätten måste värnas

Asylrätten regleras av internationella konventioner och Sverige har skrivit under FNs flyktingkonvention. Att sätta siffermål för asylinvandringen är att sätta asylrätten på undantag och skapa byråkratiska ramar för något som styrs av hur världsläget ser ut, inte av vad vi i Sverige resonerar oss fram till.

Asylskäl ger rätt till skydd och är något som ska bedömas individuellt. Det förändras inte oavsett vilka mål Moderaterna vill sätta för att gulla med en opinion som vill ha stängda svenska gränser.

Idag är 70 miljoner är på flykt, en situation som FNs flyktingorgan UNHCR klassat som det nya normala.

Det är inte alls särskilt konstigt. En eskalerande klimatkris beräknas av FN exempelvis ha drivit 250 miljoner människor på flykt när vi når 2050 om inget händer. Det betyder också att länder som Sverige i själva verket borde räkna med att ta ett ännu större ansvar än idag.

Sverige har råd med solidaritet. Öppenhet och ansvarstagande har historiskt definierat Sverige som land. Att värna asylrätten har varit självklart och måste vara en lika självklar del av vår framtida migrationspolitik.

När människor behöver skydd i Sverige har vi en skyldighet att ge dem det.

-Jenny Wennberg, ledare, Aftonbladet