Risken för ett kärnvapenkrig blir allt större

Den svenska regeringen beslöt den 14 juli att bryta den svenska traditionen av arbete för en kärnvapenfri värld. Man vill inte skriva under det avtal som förbjuder kärnvapen, både användning, hot om användning, utveckling och innehav av kärnvapen. Detta beslut är svårt att acceptera, svårt för den stora majoritet av svenska folket som enligt opinionsundersökningar stöder avtalet, svårt för majoriteten i det socialdemokratiska partiet, svårt för alla oss som ser ett kärnvapenkrig som det största hotet mot mänsklighetens överlevnad…

Riskerna för ett kärnvapenkrig har ökat under det senaste decenniet. Det beror i första hand på den ökade spänningen mellan USA/Nato och Ryssland och konfrontationen beträffande Ukraina och Krim. Rysslands militära underlägsenhet, med en försvarsbudget på mindre än en tiondedel av Natos, har bidragit till att den ryske presidenten hotar att använda kärnvapen, det enda vapen där Ryssland är “jämnstarkt”, om det begreppet har någon mening i kärnvapensammanhang…

Kärnvapenstaterna äger inte frågan. ICAN, den internationella kampanjen för kärnvapnens avskaffande, har sedan sin tillkomst arbetat för ett förbud mot kärnvapen. Det är helt uppenbart att kärnvapenstaterna för närvarande inte kommer att acceptera ett förbud. I stället vänder vi i ICAN oss till de kärnvapenfria staterna. I ett beslut i FN 7 juli 2017 antogs texten till ett avtal som förbjuder kärnvapen, “Treaty on the prohibition of nuclear weapons”, TPNW. Inte mindre än 122 stater röstade för avtalet…

Orsaken till att den svenska regeringen inte vill skriva under är faktiskt inte tydlig. De skäl som anges i utredningen av avtalet som gjordes på regeringens beställning har vederlagts av de opartiska remissinstanserna. Kanske är den svenska försvarsindustrin nervös beträffande sitt samarbete med USA?

Sveriges regering bör, i enlighet med svensk tradition av arbete för en kärnvapenfri värld, skriva under avtalet. Mer än 80 procent av Sveriges folk stöder den uppfattningen. Vi bör inte låta andra länder eller vår försvarsindustri bestämma över oss.

-Jan Larsson, ordförande, Svenska läkare mot kärnvapen och Gunnar Westberg, styrelseledamot i Svenska läkare mot kärnvapen, debattartikel i Dagens Nyheter