Är vi på väg emot en ny Förintelse?  

För 75 år sedan, den 2–3 augusti 1944 mördades 3 000 romer som hade förts samman i det som kallades “zigenarlägret” i Auschwitz-Birkenau. Nazisterna hade bestämt sig för att den delen av Auschwitz skulle avvecklas. Kvinnornas, männens och barnens enda “brott” inför nazisterna var deras etnicitet, att de var romer, och därför gasades de ihjäl den natten.

Det sammanlagda antalet romer som mördades under andra världskriget är inte helt känt. Någonstans mellan 200 000–500 000 romer brukar nämnas som ett tänkbart antal medmänniskor som mördades…

Tyvärr känner jag ibland att vi inte lärt oss något av Förintelsen, även om vi efter kriget sade “aldrig mer”. Än i dag utsätts romer för förtryck och diskriminering. I Diskrimineringsombudsmannens rapport från 2002–2003 “Diskriminering av Romer i Sverige” står det att 90 procent av tillfrågade romer anser att Sverige till viss del eller i hög grad är ett land som är fientligt inställt till romer. Diskriminering sker till exempel inom bostads- och arbetsmarknaden. Även inom utbildning och i affärer, restauranger och hotell förekommer diskriminering.

Vi vet också att judar, funktionsnedsatta och hbtq personer utsätts även i Sverige i dag av olika sorters förtryck både från nazister och andra hatare…

Jag blir besviken på alla de som inte tar hotet från nazismen på allvar, på alla de ofta välmenande och goda människorna som inte ser hur farlig rasism och nazism är. I Sverige har vi ett parti bildat av nazister som sitter i riksdagen, Sverigedemokraterna. Stödet för de är starkt bland allmänheten och den utbredda historielösheten och okunskapen om den fruktansvärda ideologin som nazismen står för är skrämmande…

Jag undrar ofta hur vi kan gå så vilse, ännu en gång, och jag frågar mig: är vi på väg ifrån Förintelsen, eller emot en ny sådan? Därför känner jag mig förpliktigad att fråga; jag står upp för medmänsklighet och allas lika värde, gör du?

-Kukkamariia Valtola Sjöberg, Folkbildare mot nazism, debattartikel i Dala-Demokraten