Rent dricksvatten är viktigare än Försvarsmaktens flygplats

År 2013 upptäcktes även stora mängder PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) i Kallingebornas dricksvatten. De som druckit av vattnet hade höga halter PFAS i blodet och många oroades över negativa effekter på sin och sina barns hälsa.

Försvarsmakten hade redan då kunskap om riskerna. Samma år, 2013, gav nämligen Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, ut en rapport där miljö- och hälsoriskerna redovisades, bland annat cancerrisker, fosterpåverkan och hormonstörningar.

Forskningen är nu allt säkrare på att PFAS bidrar till allvarliga hälsoeffekter: minskad fertilitet, högt blodtryck hos gravida, ökad risk för vissa cancerformer som njurcancer och testikelcancer, leverskador, utvecklingsmässiga förseningar och låg födelsevikt hos barn, hormonella störningar, högt kolesterol, sköldkörtelproblem och nedsatt immunförsvar.

Nu tio år senare godkänner regeringen att försvaret får dränera Karlsborgs flygplats, sänka grundvattennivån och pumpa ut PFAS-förorenat vatten i Vättern. Trots den kunskap som finns om PFAS görs detta medvetet.

Försvarsmaktens dränering av flygplatsområdet innebär att man kommer släppa ut föroreningar i en av Europas största och bästa dricksvattentäkter som idag försörjer ca 300 000 människor med vatten. Vattnet i Vättern omsätts mycket långsamt, det tar 60–70 år innan allt vatten byts ut. De PFAS-ämnen som släpps ut i Vättern nu kommer att finnas kvar under hela vår och våra barns livstid…

För oss känns det obegripligt att regeringen och Försvarsmakten är villiga att sätta våra barns framtid på spel. Framtida vattenbrist till följd av klimatförändringarna är snarare ett faktum än en risk. Alla människor kommer att behöva och vilja ha rent vatten. Våra barn kommer att behöva vatten. Dina också. Hur kan man då ge tillstånd till något som kan påverka tillgången på rent dricksvatten? Vi har ett ansvar att bevara dricksvattnets kvalitet för framtidens behov. För våra barn. För våra barnbarn.

Vi känner en stark oro för våra barns och alla andras framtida tillgång på rent vatten från Vättern om man inte kräver att flygplatsområdet saneras från PFAS innan dränering. Vad hjälper det att vi har ett utökat försvar när vi inte har rent vatten att dricka? Låt oss?försvara vårt dricksvatten.

Vi hoppas att det här beslutet kommer att ändras, för våra barns skull. Vi är mammor som kommer att kämpa för vår viktigaste naturresurs, tillgången på rent dricksvatten. Vi vägrar titta bort, vi vägrar ge upp, och vi kommer att göra allt vi kan.

Emma Wahlstrand, med flera aktiva medlemmar i Rebellmammor Sverige, debattartikel i Göteborgs-Posten.