Ren och skär rasism i staten Danmark

Regeringen och oppositionen i Danmark är överens. De strävar efter att inga bostadsområden ska klassas som getton i Danmark efter år 2030. Målsättningen i sig är inte problematisk. Men det som blir problematiskt är ett visst kriterium som lyfts för att ett område ska hamna på den så kallade “gettolistan”.

Det finns flera kriterier såsom utbildningsnivå, arbetslöshet och brottslighet som avgör om ett område klassificeras som ett getto. Men det finns ett kriterium som väger absolut tyngst. Andelen boende med “ickevästlig” bakgrund.

En person anses ha “ickevästlig” bakgrund om hen inte kommer från ett “västligt” land eller om hen har föräldrar som är “ickevästliga”. Ett område hamnar på gettolistan om mer än 50 procent av de boende klassas som “ickevästliga”. Området hamnar på listan oavsett hur det ser ut med de andra kriterierna.

Men det som gör klassificeringen ännu mer snedvriden är att ett området aldrig klassas som ett getto om andelen “ickevästliga” är låg. Teoretiskt sett kan området i fråga ha hur hög brottslighet som helst men fortfarande inte uppfylla kriterierna för att vara ett getto. Bara smaka på den här klassificeringen. Det spelar alltså ingen roll hur en lever sitt liv. Det enda som spelar roll är ens etnicitet. Att det här är ren och skär rasism som letat sig upp på strukturell nivå är det ingen tvekan om…

Det är obehagligt eftersom det sker så nära oss. Det är obehagligt då det tillåter danskar att fördöma en människa baserat faktorer som hen inte kan påverka. Den danska staten låter det här bli legitimt för sin befolkning.

Men den typen av fördömande får aldrig någonsin vara legitimt. Varje försök till legitimering är försök till att befästa rasism som en del av samhällsordningen.

När det legitimeras blir det helt plötsligt okej att sluta se sina grannar som människor. Det blir okej att sluta se dem som individer med egna intressen, åsikter och personligheter. Det blir okej eftersom staten sa det.

Men det finns en ljusglimt i den ruttna staten Danmark. Boende i ett av de så kallade gettona går ihop och stämmer den danska staten med anledning av hur staten klassificerar sina medborgare. Stämningen mot den danska staten stöds till och med av FN:s särskilda rapportörer mot rasism och rasdiskriminering.

Det här visar att motkrafterna till rasismen finns och att de är handlingskraftiga. Men vi måste alltid se till att motkrafterna till rasismen är starkast. Det finns inget annat alternativ.

Edit Zimmerman, ledare i Folkbladet, Västerbotten.