S nya linje enligt Ygeman: Rasism, men med förnuft?

Vad kallar man en stat som sorterar sina invånare i västliga och ickevästliga i syfte att förtrycka den senare gruppen? Tvångsplacera deras, men endast deras, barn på förskola. Hindra dem, men endast dem, att bosätta sig var de vill. Driva bort dem, men endast dem, från de platser där de bor, för att ersätta dem med hederliga västerlänningar.

Med ickevästliga menas här inte bara relativt nyanlända invandrare, utan folk som kan vara födda i landet, som levt där halva sina liv och till och med är medborgare. I praktiken är det ett proxybegrepp för icke-vita.

Jag skulle kalla den rasistisk. Ett annat ord är Danmark.

Andra kanske skulle säga förebild och inspirationskälla. Men då brukar det vara Sverigedemokrater som talar. Nu är det den socialdemokratiska integrationsministern Anders Ygeman, som vill “vara ödmjuk och lära av andra”.

I en intervju i Dagens Nyheter öppnade han igår söndag för att importera den danska lagen om ett maxtak för hur stor andel personer med “ickevästlig” bakgrund som får bo i vissa områden. Danskarna tänker sig max 50 procent nu, och max 30 procent om några år. Det ska bland annat ske genom att man helt enkelt river deras hus och bygger nya som de inte får flytta in i. Så ska “gettona” danskifieras.

Man märker att Ygeman är lite obekväm med det hela. Han försöker tala om sociala problem, om arbetslöshet och kriminalitet, förebyggande åtgärder och fyllda fängelser och sådant som är lite mer socialdemokratisk hemmaplan. Rörelsens existensberättigande historiskt har ju trots allt varit att försvara och organisera de förtryckta, inte att angripa dem, och den självbilden lever väl kvar.

Men han vill heller inte chikanera systerpartiet i Danmark, han vet mycket väl att det som är S-politik idag kan vara förkastat om en vecka, och han vågar inte stöta sig med rasseopinionen i en valrörelse.

Denna brist på politisk ryggrad gör att Ygeman öppnar dörren på glänt. Han är visserligen inte helt förtjust i begreppet “ickevästliga”, eftersom det har en kolonial touch. Bättre då med utomnordiska.

Och så lågt som till 30 procent vill han inte gå. 50 procent är kanske mer passande. Så lanseras ett slags linje 2. Rasism, men med förnuft. Det är vidrigt. Man kan inte kompromissa om siffror i en sådan här fråga. Det kan man göra om skattesatser eller motorvägar. Men man kan inte vara för “lite lagom” rasistiskt förtryck.-Petter 

Petter Larsson, kulturartikel i Aftonbladet.