Regeringen saknar respekt för lärarna och barnen

Elevens bästa har alltid varit utgångspunkten för svensk utbildningspolitik. Sveriges politiska partier har kunnat vara oense om metoder men vi har alltid stått på samma grund. Tyvärr är det inte längre så. Regeringen och Sverigedemokraterna vill nu att lärare ska straffas om de inte anmäler papperslösa elever. Det ska alltså bli lärarens uppgift att göra skillnad på barn och barn enligt regeringen.

Beskedet från regeringen att man inte utesluter några yrkesgrupper på förhand i sitt förslag om förändrad anmälningsplikt innebär att lärare, sjuksköterskor och läkare skulle kunna bli skyldiga att anmäla ett barn som lever papperslöst i Sverige. Det är en skrämmande syn på barn, lärare, skolan och samhället.

För läraren och de andra barnen i klassrummet är barnet som lever som papperslös först och främst ett barn som alla andra. Lärare ska inte behöva fundera på om barnens rätt till den bästa möjliga skolgången är underställd en plikt att anmäla ett barn i klassrummet. Och barn ska inte vara rädda för att gå till skolan.

Svensk lag säger tydligt att alla barn har rätt till skolgång. Det säger även internationella konventioner vi som land har signerat. Tanken med att ge även papperslösa barn rätt till skolgång är att barnen inte ska straffas för att deras föräldrar är i ett land de inte har rätt att stanna i.

Skolan ska inte göra skillnad på barn och barn. Alla ska ges likvärdiga förutsättningar för att få kunskap. Vad svensk skola skulle behöva från regeringen är ett långsiktigt finansieringssystem, fokus på kunskap och att rensa upp i friskoledjungeln. Och en bättre arbetsmiljö. Men istället för att ta tag i skolans riktiga problem kan nu regeringen komma att lägga uppgifter på lärarna som strider mot grundläggande yrkesetik.

Aldrig har vi haft en regering med så lite respekt för lärarna och barnen i svensk skola. Därför kommer Centerpartiet att rösta nej till regeringens anmälningsplikt. Vi kommer aldrig acceptera att lärare, sjuksköterskor och läkare i stället för att ge barnen en bra skolgång och sjukvård ska anmäla dem som papperslösa.

Niels Paarup-Petersen, Jonny Cato, Ron Mathieu och Maja Westling Palmberg, debattartikel i Västerbottens-Kuriren.