Därför kan ny teknik inte rädda klimatet

Den trosvissa nyliberalismen är inte längre på modet. Forna pådrivare bekymrar sig över inkomstklyftor, skuldkriser och växthusgaser. I detta stämningsläge publicerar två ekonomiprofessorer från MIT i USA “Power and Progress”, en uppgörelse med ett av axiomen i den liberala framstegstron. Så här har det länge låtit: Ny teknik skapar allmän välfärd. Därför ska vi ge företagsledarna fria händer att utveckla nya marknader och produktionsmetoder. Det är bäst för alla.

Men utgångspunkten för tankegången är en förutfattad mening, visar Daron Acemoglu och Simon Johnson, tidigare chefsekonom vid Internationella valutafonden. Mänsklighetens historia har gott om prov på tekniska framsteg som förenats med svåra villkor för den stora massan…

Kapitalismen drev på de tekniska framstegen. Kolet, den nya, fossila energikällan, gjorde det möjligt att flytta arbetskraften från landsbygden till städerna. Ångmaskinen och andra uppfinningar mångfaldigade produktionsförmågan, men för människorna i fabrikerna väntade ändlösa arbetsdagar, enahanda, slitsamma arbetsuppgifter och ett liv i stinkande slum, luftföroreningar och smittsamma sjukdomar. Hälften av alla barn dog före fem års ålder. Flickor och pojkar så unga som sex år kröp i gruvgångarna…

Acemoglu och Johnson drar slutsatsen att tekniken kommer till bred nytta endast under gynnsamma sociala förutsättningar. Men liksom många andra nationalekonomer klättrar de omkring i modeller utan fäste i produktionssättens egenheter…

Välavlönade jobb försvinner, Amazon övervakar med digital teknik varje mått och steg arbetarna tar, och med den artificiella intelligensens hjälp strimlar företagen arbetsdagarna och de anställdas livstid i flexibelt anpassade smådelar…

Robotarna är inte problemet. De kunde förkorta arbetsdagarna. Problemet är kapitalets automatik, det produktionssätt som förminskar människan till en del av ett vinstmaximerande maskineri…

Acemoglu och Johnson beskriver klarsynt hur vinstjäktet perverterar de sociala medierna. Facebook offrar för reklamintäkternas skull både demokratin och användarnas mentala hälsa. Men boken utmynnar i ett manifest över den liberala vänsterns oförmåga…

Klimatomställningen visar att det går, förklarar de två ekonomerna. Gröna rörelser och partier väckte den allmänna opinionen, påverkade företagsledarna och fick konsumenterna att efterfråga elbilar och förnyelsebar energi. Koldioxidskatter, regleringar och statliga subventioner av ren energi följde. Hur går det? Utsläppen av koldioxid fortsätter att öka, efterfrågan på olja slår nya rekord och Joe Biden tigger prins Mohammed bin Salman i Saudiarabien om ökat utbud.

Omkring tio miljoner djur har redan dött i torkan och hettan i Afrikas Horn. 26 miljoner människor hungrar, berövade sitt levebröd. Kapitaltillväxten känner inga gränser. I elbilar rullar vi vidare ut i energitörst och anspråk på all världens råvaror.

Mikael Nyberg, bokrecension i Aftonbladet kultur.